SLA

slaIn de IT-sector is de SLA een overeenkomst waarin met diverse KPI’s wordt vastgelegd aan welk niveau moet worden voldaan. De rapportage moet weergeven hoe de performance zich ontwikkelt.

In eerste aanleg heb ik met een export vanuit SSRS een model opgezet met toevoeging van onder andere datumtabel waardoor inzicht is te verkrijgen in meerjarige ontwikkeling. Om de export te voorkomen vervolgens het model rechtstreeks gekoppeld aan de database.

linked in