Consultancy

consultancy

Bent uw op zoek naar meer inzicht in uw bedrijf?

Coopmans helpt u graag om de data die vaak diffuus is , om te zetten in relevantie informatie. Op freelance basis wordt in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken met betrekking tot uw data is. Vervolgens bepalen we samen wat de wensen zijn. De ideeën van verschillende afdelingen worden gebundeld en dan gaan we concreet aan de slag.

We volgen hierbij de verschillende fases in het Power BI proces: Power query voor het ophalen en opschonen van de data. Power Pivot voor het modelleren en analyseren van de data en tenslotte Power BI om de informatie te visualiseren.

Neem contact op!

linked in